kos2.jpg
_DSC00361.jpeg
kos1.jpg
_DSC00331.jpeg
kos3.jpg

W Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu (7 marca) ksiądz biskup Wiesław Mering przewodniczył Mszy Świętej, modląc się w intencjach rozpoczynających się rekolekcji wielkopostnych w parafii oraz zawierzając Bogu członków Wolontariatu Caritas Diecezji Włocławskiej, pełniących tego dnia posługę przy ołtarzu.

Zgromadzonych na Eucharystii powitał ks. kan. dr Henryk Witczak, proboszcz parafii, świętujący w tym czasie jubileusz 10-lecia pracy duszpasterskiej nadwiślańskiej wspólnocie parafialnej. Zwracając się do Księdza Biskupa wyraził wdzięczność za zaufanie i przyjęcie zaproszenie do wspólnej celebracji Eucharystii, prosił Pasterza o błogosławieństwo na rozpoczynający się czas duchowych ćwiczeń, by mogły stać się dla każdego początkiem nawrócenia i pomogły przygotować się do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Ksiądz Witczak prosił również o błogosławieństwo dla wolontariuszy, którzy w kolejnym roku podejmują działania dla ludzi potrzebujących pomocy w tych trudnych czasach pandemii.

W homilii, prowadzący rekolekcje o. Tymoteusz Górecki CCG, ukazał Maryję, która daje człowiekowi najcenniejszy swój Dar - Chrystusa, pragnącego przebaczać ludzkie przewinienia.
 
Na zakończenie Mszy Świętej ks. Jakub Nowakowski, wicedyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej, podziękował zgromadzonym za wspólną modlitwę i poprosił Księdza Biskupa o błogosławieństwo dla wolontariuszy, którzy przez poświęcony czas oddają serce dla chorych, ubogich i potrzebujących.
 
Ksiądz Biskup zawracając się do wiernych podkreślił, że „od początku istnienia chrześcijaństwa były trzy elementy Wielkiego Postu, które miały angażować ludzkie serca: więcej modlitwy, więcej postu i więcej jałmużny, która to kojarzy się z Caritas”. Pasterz Diecezji wskazał na chrześcijan żyjących w Iraku, którzy potrzebują pomocy. Dziękując wolontariuszom podkreślił, że praca charytatywna zawsze była jedną z wyznaczników chrześcijaństwa. Dziękując wolontariuszom, zaakcentował dobrą pracę ks. Artura Kosierba, koordynatora wolontariatu diecezji włocławskiej, i Dariusza Duszeńskiego, katechety LMK, który jest koordynatorem wolontariatu rejonu włocławskiego.

Zwracając się do ks. kan. Henryka Witczaka, podziękował za zaproszenie na Mszę Świętą oraz wyraził słowa uznania za dotychczasową pracę, życząc obfitości Bożych darów na kolejna lata posługi duszpasterskiej.

Galeria

Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana świętem Trzech Króli. W tym dniu błogosławimy kredę, kadzidło i wodę, które będą używane w naszych domach do celów religijnych. Kreda do oznaczenia drzwi naszych domów, kadzidło symbolizujące dary złożone Dzieciątku Jezus przez Mędrców ze Wschodu, a także wodę święconą dla poświęcenia naszego domu w czasie kolędy.

Galeria

Po zabłyśnięciu pierwszej gwiazdy na niebie zasiądziemy do Wieczerzy Wigilijnej, która będzie oczekiwaniem we wspólnocie rodzinnej na Narodzenie Zbawiciela.

Wieczerza Wigilijna niech będzie dla nas okazją do wzajemnego przebaczenia i darowania sobie win, a obrzęd przełamania opłatkiem oby nie był pustym gestem. Pamiętajmy również i o tym, aby zgodnie z tradycją wieczerza wigilijna była postna i bez alkoholu.

Najistotniejszym punktem Wigilii Bożego Narodzenia jest Pasterka, w czasie której wraz ze wspólnotą parafialną będziemy przeżywać Narodzenie Jezusa Chrystusa. Msze św. pasterskie w naszej świątyni o godz. 21.00 i 24.00 (transmisja online), poprzedzone będą wspólnym śpiewem kolęd na 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św.

Poniżej kilka słów od naszego proboszcza.

   

TELEFON DO PARAFII:

 

+ 48 667 565 774

 

 

 


 

© 2021 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo