Slider

Niedziela Chrztu Pańskiego (12.01.2020)

1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiedzianego Mesjasza. Nie jest więc tożsamym z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święto dzisiejsze kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła, mimo że dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii trwa do uroczystości Ofiarowania Pańskiego (2 luty). Od jutra wchodzimy w okres „w ciągu roku” i zielony kolor szat liturgicznych.

2. W związku ze świętem Chrztu Pańskiego, przypominamy zasady związane z udzielaniem chrztu świętego w naszej świątyni. Sakrament chrztu sprawowany jest w każdą niedzielę na mszy św. o godzinie 12.30. Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed datą chrztu. Przynoszą ze sobą następujące dokumenty: akt urodzenia dziecka, akt ślubu kościelnego, zaświadczenia dla chrzestnych, potwierdzające możliwość pełnienia tej funkcji (z ich parafii). Jeżeli dziecko jest z poza parafii pozwolenie od własnego proboszcza na chrzest w parafii św. Jana we Włocławku. Chrzestnym może być osoba, która otrzyma odpowiednie zaświadczenie od własnego proboszcza, czyli spełnia następujące warunki: przyjęła odpowiednie sakramenty (chrzest, pokuta, eucharystia i bierzmowanie), praktykuje swoją wiarę (żyje według przykazań, uczestniczy w niedzielnej mszy św., przyjmuje kolędę). Jeżeli jest to uczeń to uczęszcza na katechezę, a jeśli osoba dorosła żyjąca w związku małżeńskim, to zawarła sakramentalny związek małżeński.

3. W przyszłą niedzielę (19.01.2020) na mszy św. o godzinie 11.00 w naszej parafii będziemy gościli Chór Bazyliki Katedralnej pod batutą ks. prof. Józefa Nowaka.

4. Za tydzień po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, a po Mszy o godz. 11.00 spotkanie przed Komunią rocznicową.

5. W związku z licznymi zapytaniami, informujemy że w niedziele Wielkiego Postu planowane jest w naszej parafii przeprowadzenie przygotowania do małżeństwa tzw. kurs przedmałżeński. Będzie się on odbywał w kolejne niedziele Wielkiego Postu po mszy św. o godzinie 18.00.

6. Dziękując za życzliwe przyjęcie kapłanów w czasie wizyty duszpasterskiej, jednocześnie prosimy, aby w sposób widoczny okazywać, że w tym domu oczekuje się na kapłana. Plan kolędy na kolejny tydzień:

 - poniedziałek – od 15.00 – ul. Stodólna 53; Królewiecka 5-31, Srebrna;

 - wtorek – od 15.00 – ul. Królewiecka 41/43-51; Zielony Rynek 1-4;

 - środa – od 15.00 – Królewiecka 1-1A; Królewiecka 17;

 - czwartek – od 15.00 – Targowa (po obu stronach);

 - piątek – od 15.00 – Młynarska (po obu stronach);

 - sobota – od 14.00 – Zielony Rynek 6-15, Szczęśliwa; Zielony Rynek 16-20.

 - poniedziałek – od 15.00 – Towarowa 2, 3, 4; Towarowa 3A.

7. W czasie kolędy kancelaria czynna od rana w godzinach 9.00-10.00.

8. Można nabyć kolejny numer tygodnika katolickiego „Idziemy”

 

Intencje mszalne od 13 – 19.01.2020

 

Poniedziałek

  7.00 + Jan (greg.)

  7.00 + Kazimierz (greg.)

18.00 + za dusze w czyśćcu cierpiące

   

Wtorek 

  7.00 + Jan (greg.)

  7.00 + Kazimierz (greg.)

18.00 + Stefan Siniarski (ur.) – od żony, dzieci, wnucząt i prawnucząt

 

Środa

  7.00 + Jan (greg.)

  7.00 + Kazimierz (greg.)

18.00 + O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Artura i Julity w 20. r. ślubu

 

 Czwartek

  7.00  + Jan (greg.)

  7.00 + Kazimierz (greg.)

18.00 + Rafał Nowadcki – od mamy, brata i synka

 

Piątek

  7.00 + Kazimierz (greg.)

  7.00 +

18.00 + Jan (greg.)

 

Sobota

  7.00 + Kazimierz (greg.)

  7.00 + Jan (greg.)

18.00 + Jan Jankowski – od siostry Barbary z rodz.

 

Niedziela

  8.00 + Jan Browarski (35.r.śm.), Władysław Szachewicz (42.r.śm.)

  9.30  O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza z racji imienin – od parafian

11.00 + Henryk Leszczyński (im.), zm. z rodz., Antonina i Kazimierz, brat Marek – od żony  

11.00 + Jan (greg.)

12.30 + Kazimierz (greg.)

12.30 + Henryk Górkiewicz – od córki i syna z rodzinami

18.00 + O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki – od męża

Telefon do kancelarii: 

518-014-782

518-014-968

Jak dojechać:

 

© 2019 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo