ogłoszenia i intencje 111 z dnia 30.01.2020

Niedziela IV zwykła

31.01.2021

1. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam Jezusa nauczającego w Kafarnaum. My również wysłuchaliśmy Jego Słowa, chciejmy je rozważać w swoim sercu, a przede wszystkim realizować w swoim życiu.

2. W tym tygodniu – we wtorek święto Ofiarowania Pańskiego. Uobecniamy w tym dniu wydarzenia związane z przyniesieniem do świątyni jerozolimskiej Dzieciątka Jezus i ofiarowania Go Bogu. Tradycyjnie przychodzimy na Mszę św. z gromnicą, która będzie w czasie liturgii poświęcona. Z tym świętem związany jest dzień życia konsekrowanego. Msze św. w naszej świątyni o godz. 7.00, 9.00, 18.00.

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy również w : środę – św. Błażeja, piątek – św. Agaty, sobotę – św. Pawła Miki i Towarzyszy.

4. W tym tygodniu również: I – czwartek, I - piątek, I – sobota miesiąca. Spowiedź w I piątek od godz. 17.30, a w sobotę również o godz. 17.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.

5. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i przyszli w minionym tygodniu do świątyni na spotkanie kolędowe. Zachęcajmy się do udziału w tych spotkaniach i pomóżmy sobie w dotarciu na spotkanie do świątyni. Przypomnę, że Msza św. o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla mieszkańców poszczególnych ulic, a także o chwałę życia wiecznego z dla zmarłych z tych rodzin, odbywają się o godz. 18.00. W ramach kazania sprawozdanie z działalności parafii w roku 2020 i przewidziane działania duszpasterskie na rok 2021.

Plan kolędy na bieżący tydzień:

- 1.02.2021 (poniedziałek) – ulice: Targowa (cała)

- 3.02.2021 (środa) – ulice: Królewiecka (1-1a, 17)

- 4.02.2021 (czwartek) – ulice: Królewiecka (9-31, 41-51)

- 5.01.2021 (piątek) – ulice: Miedziana, Zduńska, Zielony Rynek (1-4)

- 6.01.2021 (sobota) – ulice: Zielony Rynek 6-20, Szczęśliwa

6. Dziś można nabyć kolejny numer katolickiego tygodnika „Idziemy”.

7. Bardzo serdecznie dziękujemy, za wszystkie ofiary składane na rzecz parafii, czy to na tacę, czy też w inny sposób. Bóg zapłać.

Intencje mszalne

1. – 7.02.2021

Poniedziałek

7.00 + Wanda Kantorska

18.00 - O Boże błog. dla mieszkańców ulica: Targowej (cała)

18.00 + Sylwester Puchalski – od cioci Jadzi i wujka Jurka, Agnieszki i Ani z rodz.

Wtorek – Święto Ofiarowania Pańskiego

7.00 + Wanda Kantorska

9.00

18.00 + Teresa Paprocka – od Koła Żywego Różańca

Środa

7.00 + Irena Wysocka

18.00 – O Boże błog. dla mieszkańców ulicy: Królewieckiej (1-1a, 17)

18.00 + Wanda Kantorska – od syna Dariusza z rodz.

18.00 – W intencji Wspólnoty Różańcowej Rodziców

Czwartek – I czwartek

7.00 + Jan Sarnowski

18.00 – O Boże błog. dla mieszkańców ulicy: Królewieckiej (9-31, 41-51)

18.00 + Wanda Kantorska – od siostry Anny z mężem

Piątek – wspomnienie św. Agaty, I-piątek

7.00 + Iwana ze Słowacji (30 dzień od śmierci)

18.00 – O Boże błog. dla mieszkańców ulic: Miedziana, Zduńska, Zielony Rynek 1-4

18.00 + Wanda Kantorska - od rodz. Pawlaków

Sobota – wspomnienie św, Pawła Miki i Tow. I sobota

7.00 + Jan Sarnowski

17.30 – Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP

18.00 – O Boże błog. dla mieszkańców ulicy: Zielony Rynek 6-20, Szczęśliwa

18.00 + Wanda Kantorska – od chrześniaczki Justyny

Niedziela IV zwykła

8.00 + Jan, Bolesław Zatorscy

10.00 + Piotr Kotliński (5r.śm.)

10.00 + Edward Jastrzębski (3r.śm.) – od żony, dzieci, wnuków i prawnuków

12.00 + Stanisława, Edward, Helena, Władysław Sujeccy, Marta, Stanisław Matyjasik, Czesława, Henryk Urabńscy

12.00 + Krystyna Kisielewska (2r.śm.) – od córek z rodzinami

12.00 – O Boże błog., potrzebne łaski dla Roberta, Artura i ich rodz.

18.00 + Elżbieta Zyc (7r. śm.), Jadwiga Waliszewska (2r.śm.)- od Zbigniewa