kos2.jpg
_DSC00361.jpeg
kos1.jpg
_DSC00331.jpeg
kos3.jpg

ogłoszenia i intencje 108 z dnia 10.01.2021

Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego

10.01.2021

1. Chrzest Pański w Jordanie jest objawieniem się Jezusa Chrystusa wobec narodu wybranego. Przez to wydarzenie Jezus włączył się w oczekiwanie Izraela na przyjście zapowiadanego Mesjasza. Nie jest więc tożsamy z chrztem udzielanym obecnie w Kościele, którego moc zbawcza wynika z Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

2. Święto Chrztu Pańskiego zostało wprowadzone do liturgii w roku 1955, a w 1969 określono, że będzie ono celebrowane w niedzielę po Objawieniu Pańskim.

3. Święto dzisiejsze kończy okres Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła. Pomimo to, dekoracja bożonarodzeniowa i śpiew kolęd w liturgii będzie obecny do Ofiarowania Pańskiego.

4. W tym dniu warto również przypomnieć kilka informacji dotyczących sprawowania sakramentu chrztu. Właściwym dniem do sprawowania tego sakramentu jest niedziela, gdy w czasie Mszy Świętej dziecko jest włączone do wspólnoty zbawczej, jaką jest parafia. Właściwym miejscem do sprawowania tego sakramentu jest kościół parafialny w parafii faktycznego zamieszkania rodziców dziecka. W innym przypadku potrzebna jest zgoda właściwego proboszcza. Chrzest zgłasza jedno z rodziców. Zgłaszający dostarcza wtedy: akt urodzenia dziecka (dokument powinien być w języku polskim), akt ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenia dla kandydatów na chrzestnych (z ich parafii zamieszkania). Chrzestnym może być osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, pokuta i Eucharystia), praktykuje swoją wiarę (jest w parafii znana, uczęszcza na Eucharystię, przyjmuje kolędę). A osoba która założyła rodzinę, żyje w sakramentalnym związku małżeńskim. Zgłoszenia chrztu dokonujemy w kancelarii parafialnej na dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

5. Dziś można nabyć kolejny numer katolickiego tygodnika „Idziemy”.

6. Bardzo serdecznie dziękujemy, za wszystkie ofiary składane na rzecz parafii, czy to na tacę, czy też w inny sposób. Bóg zapłać.

Intencje mszalne

11. – 17.01.2021

Poniedziałek

7.00 + Ryszard Giel

18.00 + Monika Rogala – od bratanicy Kingi z narzeczonym Patrykiem

Wtorek

7.00 + Monika Rogala

18.00 – O Boże błog. dla Artura (25r. urodz.) – od rodziców i cioci

Środa

7.00 + Ryszard Giel

18.00 – O Boże błog. dla Wspólnoty Różańcowej Rodziców i ich rodz.

Czwartek

7.00 + Zbigniew Kryska

18.00 + Monika Rogala – od kuzynki Anny z mężem Zbigniewem i dziećmi

18.00 + Stefan Siniarski (r. urodz.) – od żony, dzieci, wnucząt i prawnucząt

Piątek

7.00 + Zbigniew Kryska

18.00 + Monika Rogala – od kuzynki Emilii z dziećmi

Sobota

7.00 – O Boże błog. i zdrowie dla Agnieszki i rodz.

18.00 + Włodzimierz Składanowski – od córki

Niedziela 

8.00 + Jadwiga Janowska – od męża i dzieci z rodz.

10.00 + Ewa Sadowska – od męża

10.00 – O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza (im.) – od parafian

12.00 + Henryk Leszczyński, Antonina, Kazimierz, Marek Pałuccy

12.00 + Henryk Górkiewicz (im.) – od żony, dzieci i wnuków

18.00 + Monika Rogala – od Karoliny z rodz. i Katarzyny Chyc

Kontakt

Adres:
ul. Świętego Jana 3
87-800 Włocławek
 
Telefon:
 +48 667 565 774


 

© 2021 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo