ogłoszenia i intencje 100 z dnia 22.11.2020

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata 22.11.2020

1. Dzisiejsza uroczystość została ustanowiona przez papieża Piusa XI w roku 1925, jako swoista propozycja Kościoła dla ludzi dobrej woli, którzy chcą żyć w oparciu o wspólne wartości wynikające z nauki Jezusa Chrystusa. Jednocześnie kończy ona roczny obchód misteriów zbawczych Jezusa Chrystusa, poczynając od Jego narodzenia przez zbawczą działalność, której szczytem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Pańskie.

2. Liturgia słowa przypomina nam, że Chrystus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o swoje owce, za nie umarł i zmartwychwstał, ukazując nam prawo miłości Boga i człowieka jako praktyczną realizację Jego nauki.

3. Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu, rozpoczynająca kolejny rok liturgiczny. A jednocześnie Adwent to czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.

3. Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego, pan organista rozprowadza opłatki na stół wigilijny, w kościele przed lub po Mszy św., zachęcamy do tego, aby zawczasu zaopatrzyć się w opłatek i nie odkładając tego na ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem. Opłatek przyjęty z parafii, jest symbolem jedności wspólnoty parafialnej. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone są dla pana organisty, jako nasze podziękowanie za jego całoroczną pracę w parafii.

4. Można nabywać świece „Caritas”, wspierające Wigilijne Dzieło Wsparcia Pomocy. Świece małe w cenie 5 zł, duże 15 zł.

5. Można nabyć kolejny numer tygodnika katolickiego „Idziemy”.

6. Bardzo serdecznie dziękujemy, za wszystkie ofiary składane na rzecz parafii, czy to na tacę, czy też w inny sposób. Bóg zapłać.

Intencje mszalne

23. – 29.11.2020

Poniedziałek

7.00 + Zofia Wojnarowska

18.00 + Stanisław Golasiński – od syna z żoną i córki z rodz.

Wtorek – Wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac, i Towarzyszy

7.00 + Zofia Wojnarowska

18.00 + Stanisław Golasiński

Środa – Wspomnienie Katarzyny Aleksandryjskiej

7.00 + Stanisław Golasiński

18.00 + Zofia Wojnarowska – od wnuka Dariusza z rodz.

Czwartek

7.00 + Teresa Markowska

18.00 + Mieczysław Chruściel (1r.śm.) – od syna Arkadiusza z Indirą

Piątek

7.00 + Teresa Markowska

18.00 + Eugeniusz Piotrowski zm. z rodz. Mosakowskich i Piotrowskich

Sobota

7.00 + Helena Bącal

18.00 + Stanisław Golasiński – od żony

Niedziela – I Adwentu

8.00 + Jadwiga Bawarska (39r.śm.), Anna Górecka (22r.śm.)

10.00 + Zdzisława (im), Jan (10r.śm.) Witczak

10.00 + Ireneusz Wrzecionkowski – od społeczności LMK

10.00 + Marianna Szczepanowska

12.00 + Janina, Władysław Chwaliszowie, Anna Zabielska, zm. z ich rodz.

18.00 + Marianna Kurlapska-Ziókowska – od syna Grzegorza z rodz.