Slider

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa

11.06.2020

 

1. Dzisiejsza uroczystość zwana popularnie Bożym Ciałem jest obchodzona w czwartek po Trójcy Najświętszej, a więc w 60 dni po Zmartwychwstaniu Pańskim.

2. Wprowadzone zostało na skutek objawień Jezusa św. Juliannie z Cornillon, przełożonej klasztoru augustianek w pobliżu Liege, w których domagał się ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Zbawiciel święto wyznaczył na czwartek po Trójcy Świętej, po raz pierwszy było obchodzone wraz z procesją eucharystyczną w Liege, w roku 1246. Po cudzie eucharystycznym w Bolsenie w 1263, papież Urban IV zatwierdził święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa dla całego Kościoła.

3. Uroczystość odprawiana jest wraz z Oktawą. Procesje w oktawie połączone z Mszą św. wieczorną o godz. 18.00, a w niedzielę z Mszy św. o godz. 11.00. Na zakończenie oktawy (w czwartek) poświęcenie wianków z ziół.

4. Bardzo serdecznie dziękuję grupie parafian pod kierunkiem ks. Stanisława, za zorganizowanie i przeprowadzenie renowacje, feretronów i chorągwi procesyjnych.

5. Zapraszamy każdego dnia do udziału w Nabożeństwach do Najświętszego Serca Jezusowego i procesjach eucharystycznych w Oktawie Bożego Ciała.

Telefon do kancelarii: 

518-014-782

518-014-968

Jak dojechać:

 

© 2019 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo