Slider

Niedziela V Wielkanocna

10.05.2019

 

  1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje nam jedną z podstawowych zasad wiary w Jezusa Chrystusa, żeby nazywać się Jego uczniem, nie wystarczy tylko opanować teoretycznie zestaw podstawowych prawd wiary. Bowiem bycie uczniem Chrystusa to przede wszystkim realizacja przykazania miłości w życiu codziennym. Stąd też troska uczniów o pomoc potrzebującym wyrażająca się w ustanowieniu siedmiu diakonów. Do ich obowiązków należało zarówno głoszenie Dobrej Nowiny, jak i troska o potrzebujących.
  2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach ku czci NMP, w czasie których przez wstawiennictwo Matki Bożej prosimy o potrzebne dla nas łaski na czas epidemii. Nabożeństwo ofiarowujemy również w intencjach tych wszystkich, którzy proszą nas o modlitwę, a zwłaszcza o powrót do zdrowia. W naszej świątyni nabożeństwa odbywają się każdego dnia o godz. 17.30.
  3. Nadal obowiązują zarządzenia epidemiologiczne:

 - w świątyni może uczestniczyć w liturgii, ilość wiernych na podstawie przeliczenia 1 osoba na 15m², nasza świątynia ma powierzchnię 240m², czyli może być 16 osób, przy zachowaniu 2 m odległości między osobami;

 - również w świątyni obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa przez wiernych, z tego obowiązku zwolnieni są kapłani sprawujący liturgię i wierni, ale tylko w momencie przyjmowania Komunii św.

  1. W związku z powyższym:

 - zapraszamy wiernych, do udziału w nabożeństwach w naszej świątyni, w tym czasie jest też możliwość korzystania z sakramentu pokuty;

 - także korzystania z transmitowanych nabożeństw, każdego dnia o godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe, a o godz. 18.00 Msza św. W tym roku, w ramach rozważań, w czasie nabożeństwa czytane są teksty Katechizmu Kościoła Katolickiego o Dziesięciu Przykazaniach Bożych. Według danych na dzień wczorajszy (9.05), nasze transmisje mają już prawie 30 tys. (29267) wyświetleń, choć oswojenie się z epidemią powoduje, że tych wyświetleń ostatnio jest już mniej.

  1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy w: czwartek – św. Macieja Ap.; sobota – św. Andrzej Bobola Patron Polski.
  2. Można nabyć kolejny numer tygodnika katolickiego „Idziemy”.
  3. Bardzo serdecznie dziękujemy, za ofiary na rzecz parafii, składane do puszek i przekazywanych na konto parafialne.

 

 

Intencje mszalne 11 – 17 .05.2020

 Poniedziałek

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00 + Kazimiera

 Wtorek

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00 

 Środa

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00

 Czwartek

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00 + Janina Osińska (5.r.śm.) – od męża

Piątek

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00 + Zofia Czechowicz

Sobota

  7.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

  7.00  O siłę i moc trwania przy Chrystusie i potrzebne łaski dla s. Dolores

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00 + Michał Złotnikiewicz (24.r.śm.) – od dzieci z rodzinami

Niedziela

  8.00 + Zofia Browarska (im), Aniela Szachewicz (55.r.śm.)

  9.30 + Zofia i Franciszek Kąccy

11.00 + Zofia Siurdyga (greg.)

12.30 + Janina Osińska (5.r.śm.) – od męża i dzieci

17.30  Nabożeństwo majowe

18.00

Telefon do kancelarii: 

518-014-782

518-014-968

Jak dojechać:

 

© 2019 Parafia Świętego Jana Chrzciciela we Włocławku - Desing by Krzemo