Msza Grekokatolicka

Msza Grekokatolicka

Pragniemy poinformować, że od 15 lutego, w niedziele i święta, w naszej świątyni swoją liturgię będą sprawować grekokatolicy. Kilka tygodni temu Greckokatolicki Biskup Eparchii Wrocławsko- -Koszalińskiej Włodzimierz Juszczak zwrócił się do Ks. Biskupa Ordynariusza z prośbą o umożliwienie dość licznej grupie Ukraińców, zamieszkujących na terenie Włocławka i w okolicznych miejscowościach, udział w „boskiej liturgii”.

Ks. Biskup podjął decyzję, aby wierni tego obrządku mogli gromadzić się w naszej świątyni. Przypominamy, że Kościół Greckokatolicki wyznaje te same dogmaty, co Kościół Rzymskokatolicki, uznaje zwierzchność papieża i sprawuje te same sakramenty. Zachował jedynie kalendarz juliański (obchodzi święta 13 dni później) i liturgię obrządku wschodniego, a także duchownych (z wyjątkiem biskupów) nie obowiązuje celibat. Kościół ten ma bogatą i często męczeńską historię. Jest nazywany także Kościołem unickim, od zawartej w 1596 roku w Brześciu unii pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a częścią Kościoła Prawosławnego na terenach I Rzeczypospolitej. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta zostanie przyjęta przez parafian ze zrozumieniem, a nasza świątynia trwająca tyle wieków, będzie po raz kolejny świadkiem oddawania czci Bogu dzięki bogatej w symbolikę liturgii i pięknemu śpiewowi, a także miejscem umacniania w wierze naszych braci i sióstr, mieszkających z dala od swoich rodzin.

Diezecja Włocławska

 
 
📍 Św. Jana 3, 87-800 Włocławek
✉️ E-mail: swjan@diecezja.wloclawek.pl
📞Tel.: 667 565 774