Featured

Informacja dot. parkowania

UWAGA!

Drodzy parafianie i sympatycy włocławskiej fary, ze względu na osoby, które notorycznie zawiadamiają straż miejską i policję o złym parkowaniu przy naszej świątyni, prosimy o parkowanie zgodne z obowiązującym prawem (10 m od pasów oraz skrzyżowania). Jednocześnie myślimy, że sytuacja wkrótce się rozwiąże. 

W celu uzyskania bliższych informacji o zaistniałej sytuacji prosimy o kontakt osobisty z nami. 

Życzymy wszystkim błogosławionego czasu i do zobaczenia na nabożeństwach. 

Prosimy o udostępnienie tej informacji, aby mogła ona dotrzeć do jak największej liczy osób. 

Wizyta Duszpasterska 2024 - Kolęda w parafii

Wizyta duszpasterska w 2024 roku w Parafii św. Jana Chrzciciela we Włocławku

1. Cel wizyty duszpasterskiej:
a) Kolęda jest oficjalną i bezpośrednią wizytą duszpasterza w domu parafian.
b) Kapłan niesie błogosławieństwo Boga dla domowników.
c) Jest okazją do wzajemnego poznania się i zachętą do większego zaangażowania się wiernych w życie wspólnoty parafialnej, a także wymiany myśli w celu jej ożywienia.
d) Uporządkowanie spraw kancelaryjnych. 

2. Przebieg kolędy:
a) Tradycyjnie domownicy wraz z kapłanem gromadzą się przy stole, nakrytym białym obrusem, na którym powinny znajdować się: Pismo święte, krzyż, świeca, kropidło i woda święcona.
b) Informacja o planowanej kolędzie znajduje się w folderkach, wyłożonych na bocznych ołtarzach, które można zabrać do domu, również dla sąsiadów. Ponadto jest umieszczona w gablocie w kruchcie, na profilu fejsbukowym oraz internetowej stronie parafialnej. Niemniej bardzo prosimy o poinformowanie sąsiadów i znajomych o kolędzie przy danej ulicy, w kamienicy lub w bloku. Ponieważ nie znamy jeszcze szczegółowo topografii parafii, będziemy wdzięczni za odprowadzenie księdza do sąsiadów, którzy pragną go przyjąć. To bardzo usprawni przebieg wizyty duszpasterskiej. 

3. Sprawy organizacyjne:
a) Terminy kolędy będziemy przypominać w każdą niedzielę. 
b) Od poniedziałku do piątku włącznie kolędę rozpoczynamy o godzinie 15.30, a w sobotę od godz. 9.00. 
c) Kolęda przebiega według zaplanowanego harmonogramu (poszczególnymi ulicami).
d) W razie nieobecności w wyznaczonym dniu, można umówić się na tzw. kolędę uzupełniającą.
e) We włocławskich w parafiach kolęda będzie przebiegać różnie (w sposób tradycyjny i na zaproszenia). My podjęliśmy decyzję o wyborze formy tradycyjnej, ponieważ chcielibyśmy spotkać się z jak największą liczbą naszych parafian. 
4. Harmonogram kolędy dostępny pod linkiem: Wizyta Duszpasterska 2024 - Plan Kolędy

Diezecja Włocławska

 
 
📍 Św. Jana 3, 87-800 Włocławek
✉️ E-mail: swjan@diecezja.wloclawek.pl
📞Tel.: 667 565 774