Oświadczenia Episkopatu Polski oraz KWP w Bydgoszczy

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dwóch oświadczeń. Pierwsze dotyczy „Stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich”; drugie to „Komunikat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, zwracającego się z prośbą o uwrażliwienie wiernych na przestrzeganie przepisów drogowych, w związku z przypadającym na najbliższą niedzielę Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych”.  

Treści oświadczeń dostępne pod niżej wymienionymi linkami:

1. Komunikat Przewodniczącego KEP

2. Stanowisko Rady Stałej KEP wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich

3. Komunikat Komendanta Policji

Wieczór Zaduszkowy

W pierwszą sobotę listopada w naszej parafii odbył się Wieczór Zaduszkowy, który rozpoczęliśmy różańcem, połączonym z wypominkami, następnie w Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. proboszcza dr. Piotra Dykowskiego sprawowanej w intencji zmarłych w minionym roku. Homilię wygłosił ks. Łukasz Matuszak, który również był reżyserem koncertu, po Eucharystii. Koncert, słowno-muzyczny w którym wystąpiła Antonina Ratajczyk i zespół muzyczny działający przy parafii Wszystkich Świętych. Występy artystów były przeplatane poezją i wspomnieniem zmarłych z symbolicznym zapaleniem świec pamięci, a całość zakończyła się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Wieczór Zaduszkowy

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

Uroczystość odpustowa ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej

Dziś (28.08.2022) w uroczystość odpustowa ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zapraszamy do nawiedzenia włocławskiej fary.

O ile tzw. elity po 1920, z oburzeniem patrzyły na tych, którzy wspominali „cud nad Wisłą”, o tyle wątpliwości nie miał lud polski. Bo zarówno cywile borykający się z ciężarem bolszewickiej agresji, jak i żołnierze walczący w okopach, każdego dnia zwracali się do Matki Bożej i doświadczali Jej nadzwyczajnego wsparcia wtedy, gdy brakowało sił, doświadczenia bojowego, gdy po raz kolejny trzeba było podrywać się do kolejnego wysiłku.

Co do wsparcia Matki Bożej, nie mieli wątpliwości również mieszkańcy Włocławka, którzy w roku 1921 obchodzili pierwszą rocznicę wydarzeń sierpniowych. W ramach zorganizowanych wtedy uroczystości głównym i najokazalszym punktem było wprowadzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej do włocławskiej fary.

Centralna uroczystość obędzie się w naszej farze o godzinie 18:00.

Obchody rozpoczniemy od modlitwy w intencji poległych, złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy przed obeliskiem przy kościele. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie: delegacje, asystę, parafian, Włocławian i gości. Mszy św. w kościele będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki.

Rocznica śmierci ks. Bolesława Cieślaka - długoletniego proboszcza naszej parafii

W dniu 21.08 o godzinie 12:00 obyła się Msza Święta w intencji Ks. Bolesława Cieślaka (8 -ma rocznica śmierci) - długoletniego proboszcza naszej parafii.

Ks. dr Prałat Bolesław Cieślak urodził się 21.01.1936r. z małżonków Mikołaja i Stanisławy ze Stołowskich w miejscowości Wola Sosnowa, parafia Zgłowiączka na Kujawach. Był czwartym dzieckiem spośród pięcioro rodzeństwa. Dzieciństwo przeżył w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie uczęszczał do szkoły powszechnej (podstawowej) w Zgłowiączce.

Po jej ukończeniu w roku 1949 wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Po maturze w roku 1953 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po 5 latach studiów filozoficzno-teologicznych, jeszcze przed świeceniami kapłańskimi, skierowany został na studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W ciągu pierwszego roku studiów przyjął kolejno wyższe święcenia (subdiakonat i diakonat).

W niedzielę przewodnią - 5.04.1959 przyjął w katedrze włocławskiej z rak biskupa Antoniego Pawłowskiego świecenia kapłańskie. Studia uniwersyteckie uwieńczone zostały stopniem magistra w roku 1961, a w roku 1966 stopniem doktora prawa kanonicznego.

W dniu 1.08.1961 został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej i zarazem kapelanem biskupa Antoniego Pawłowskiego. Tę funkcję pełnił do tragicznej śmierci biskupa we wrześniu 1968 roku. Następca biskupa Pawłowskiego, biskup Jan Zaręba mianował go Kanclerzem Kurii Diecezjalnej, a po kilku latach Wikariuszem Generalnym. Pełnił także wiele innych funkcji w administracji diecezjalnej, zarówno w radach, jak i komisjach kurialnych.

W roku 1971 został wykładowca prawa kanonicznego w miejscowym Seminarium Duchownym. Natomiast w roku 1975 został proboszczem parafii św. Jana we Włocławku. Został też odznaczony godnością kapelana papieskiego (tytuł prałata) oraz włączony jako kanonik w poczet członków Kapituły Katedralnej.

Po śmierci biskupa Jana Zaręby w roku 1986 zakończył pracę w Kurii Diecezjalnej, w WSD wykłady zakończył w roku 2003.

W okresie 36 lat pracy w parafii św. Jana podjął następujące prace: przystosował prezbiterium do wymogów reformy soborowej, częściowo odnowił polichromie i wykonał kolejne, odnowił wyposażenie świątyni. Pokrył wieżę świątyni miedziana blacha. Wybudował drugi budynek plebanijny, gdzie miejsce znalazły salki katechetyczne i kancelarii. W ostatnich latach swojej posługi proboszczowskiej wymienił dach na kościele i podjął kolejne działania nad upiększeniem świątyni. 

W dniu 5.04.2009 obchodził wśród swoich parafian Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Z końcem stycznia 2011 przeszedł na emeryturę z zamieszkaniem na plebanii przy parafii św. Jana we Włocławku.

Zmarł w dniu 19 sierpnia 2014.

Galeria

Nowenna do Św. Rity

Duszpasterze, Parafianie parafii św.Jana Chrzciciela we Włocławku zapraszają na Piątek 22.07.2022 na godzinę 18.00. Nowenna do św.Rity.

Diezecja Włocławska

Kontakt
📍   Św. Jana 3, 87-800 Włocławek
✉️ E-mail: swjan@diecezja.wloclawek.pl
📞     Tel.: 667 565 774